takaisin etusivulle
seuraava sivu

Internet mahdollistaa nykyään raakatiedon (datan) jakamisen sekä epävirallisen keskustelun paljon aiempaa paremmin. Tätä mahdollisuutta vaan ei uskalletta täysipainoisesti käyttää. Monet tutkijat ovat haluttomia käyttämään uusia työkaluja, jotka auttaisivat heitä viestimään nykyistä paremmin. Erityisesti nuoret tutkijat ovat huolissaan siitä että tutkijat eivät käytä näitä uusia keinoja kuten blogeja ja wikejä hyödykseen viestiessään toistensa ja yleisön kanssa. Esimerkiksi blogien on nähty tarjoavan mitä tahansa sisältöä ja luoden ympärilleen hetkessä verkkoyhteisön. Tiedeyhteisön ulkopuolella blogien suosio kasvaa huimaa vauhtia. Blogeja arvioidaan olevat n. 20 miljoonaa kaikilta yhteiskunnan aloilta. (URL 6.) Jere Majavakin totesi luennolla (10.5.2007), että blogien hyödyntäminen tiedemaailmassa on toistaiseksi hyvin vähäistä.


06052007084
Kuva 11.Yhteisön merkitys


Kuva on Eurovision SongContest -oheistapahtumasta. Sain 1 590 000 osumaa haulle “eurovision song contest blogit”. Aika paljon, siis asia lienee tärkeä. Vilkaisin joitakin niistä, ne sisältävät paljon linkkejä, lienevät siis erityisen tärkeitä ja laadukkaita blogeja.

Yksittäinen blogi voi muodostaa ympärilleen useamman blogin yhteisön linkkejen avulla, nämä taas ovat linkittyneitä eteenpäin. Näin muodostuu blogien yhteisö, jossa on mahdollisuus syntyä blogituttavuuksia toisten bloggaajien tarinoiden, juttujen, bloggausten kommentoinnin kautta.

Blogien opetuskäyttö


Vuorovaikutteisena ja joustavana välineenä weblogit soveltuvat hyvin monenlaiseen opetuskäyttöön. Vaikka blogit ovat välineenä melko yksinkertaisia, niiden soveltamiselle opetukseen ei ole olemassa valmista mallia. Näin ollen weblogien opetuskäytössä ei voi olla kyse suoraviivaisesta käyttöön ottamisesta, vaan blogien käyttö joudutaan suunnittelemaan tapauskohtaisesti. (Majava, luento 10.5.2007)

Jaana Fränti on blogissaan Oppimisen oivalluksia tarkastellut kolmen yliopisto-opiskeluun liittyvän tutkimusartikkelin kautta syitä blogien käyttöön oppimisen välineinä, toimintoja, joihin blogeja eri kursseilla käytetiin sekä oppimiskokekmuksia, joita blogien käyttö tuotti. Muun muassa Dickeyn (2004) tutkimuksessa blogien käyttö pienryhmien työvälineenä lisäsi yhteisöllisyyden kokemuksia, koska se antoi mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen, dialogisuuteen, tuen hakemiseen ja saamiseen muilta sekä tunteiden ilmaisuun. Nämä kaikki auttoivat vähentämään eristyneisyyden tunnetta kurssin aikana.

Saat lisäinformaatiota blogien opetuskäytöstä Anne Rongasin virtuaaliluennosta: http://opiblogilla.pbwiki.com/Annen%20virtuaaliluento%20aiheesta

Anne Rongas ylläpitää myös Blogien opetuskäyttö -blogia.

Blogi -käyttäjänsä näköinen


Jere Majava totesi luennolla (10.5.) blogien toimivan käyttäjiensä ruumiina virtuaalimaailmassa eli blogi on käyttäjänsä näköinen. Kuten kuvassa 12 oleva grafittikin. Se kuka tämän on taiteillut rakennuksen seinään, haluaa kenties ilmaista itseänsä tällä tavoin ja tehdä itsensä näkyväksi. Bloggaaja ilmaisee ajatuksensa kirjoittamalla. Kuten aiemmin jo todettiin, blogeja löytyy miljoonia kaikilta yhteiskunnan alueilta. Iso osa blogeista mahtaa olla huvimielessä perustettuja verkkopäiväkirjoja. Tällaiset blogit ainakin luulisi näyttävän tekijältään.

14052007240
Kuva 12. Blogi käyttäjänsä näköinen

Mutta näyttääkö opiskelukäytössä toimiva blogi tekijältään? Vai tekeekö opiskelija siitä sellaisen kun opettaja haluaa? Henkilökohtaisena oppimisympäristönä blogit ovat oiva väline. Helposti luotavissa, ei tarvitse osata koodikieltä, senkun vaan valitsee blogipohjan ja antaa ajatuksen virrata. Opettajienkin on helppo siten ottaa blogi opetuksen avuksi -etenkin kun sen saa luotua ilmaiseksi. Teoriassa helppoa, mutta miten on käytännön kanssa? Saako opettaja oppilaitaan innostumaan bloggauksesta vai jääkö blogit pelkästään paikaksi, mihin oppilas kirjoittaa ainoastaan opettajan antamat tehtävät.

Ilkka Tuomi on esittänyt 10 teesiä tulevaisuuden koulutuksesta. Yksi teeseistä puhuu blogien puolesta. Tuomen mukaan blogeista tulee tärkeämpiä osaamisen näyttöjä kuin formaaleista todistuksista. (URL 5) Blogit ovat varmasti yksi tapa osoittaa osaamistaan, mutta riittääkö pelkkä blogi vakuuttamaan työnantajat työntekijän taidoista?

seuraava sivu

takaisin etusivulle