takaisin etusivulle
seuraava sivu


Tekninen kehitys on johdattanut meidät tähän: Teemme Edufeed-kurssin ryhmätyötä wikispacessa.

"Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata, yleensä jopa ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekee wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun" Lisää wikeistä voit lukea yhdestä tunnetuimmasta wikistä eli Wikipediasta. Sinne pääsee tuosta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki

Tässä työssämme käsittelemme Edufeed-kurssin luentojen pohjalta virinneitä aiheita. Luku 2 antaa aluksi historiallisen katsauksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Jiri Lallimon luento (15.3.2007) Oppimisen infrastruktuurit ja teknologian yhteisöllinen käyttö johdatti meidät pohtimaan teknisen infrastruktuurin kautta tieto- ja viestintätekniikan rajoittavia tekijöitä uutta luovan oppimisen tukena. Tästä myös luvussa 2.

Luvussa 3 pohdimme Johanna Pöysän luennon (22.3.2007) Teknologiatuetut oppimisyhteisöt ja niiden laadullinen tutkiminen pohjalta ohjauksen ja itseohjautuvuuden tasapainoa. Käymme läpi myös yhteisöllisyyden merkitysta. Tästä aiheesta siirrymme Tarja-Riitta Hurmeen luennon (29.3.2007) Metakognitio teknologisissa oppimisympäristöissä virikkeenä pohtimaan metakognitiota tietokoneavusteisessa yhteisöllisessä oppimisessa. Etsimme muun muassa vastausta kysymykseen, miten edistän metakognitiota omassa ja ryhmän toiminnassa (luku 4). Luvussa 5 päästään motivaatioon. Kirsi Juntti luennoi (3.5.2007) aiheesta Motivaatio ja itsesäätely, sen pohjalta pohdimme aihetta: mikä motivoi oppimaan?

Luvussa 6 käymme läpi asiantuntijayhteisöjä ja niiden näkyväksi tekemistä Teemu Leinosen luennon (26.4.2007) Design ja opetusteknologia kautta. Virikkeen aiheeseen saimme lähinnä Leinosen esittelemästä LeMill -ympäristöstä. Wikien lisäksi weblogit on yksi uusista sovelluksista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Weblogeista saimme kuulla Jere Majavan luennolla (10.5.2007) ja sen pohjalta luvussa 7 pohdimme blogien opetuskäyttöä.


seuraava sivu

takaisin etusivulle